DSC_0004 DSC_0018 DSC_01001 DSC_0010 DSC_0451 DSC_0530 DSC_0123

Головний вхід

Головний корпус госпіталю

Стоматологічний кабінет 

Зал ЛФК

                                                                         Рентген

Координаційний центр

(044)483 16 92

Реєстратура

(044)483 21 54

 

Фактори корупції

Факторами корупції слід визнавати явища, процеси, інші чинники, які здійснюють будь – який детермінуючий вплив на корупцію, обумовлюючи корупцію як явище та сприяють її конкретним проявам.

З’ясування факторів, які детермінують корупцію, є необхідною умовою ефективної протидії їй – це дозволяє зрозуміти обумовленість такого соціального явища, як корупція. Розгляд даного питання є важливим ще й з огляду на те, що корупція є явище, яке може само розвиватися і самодетермінуватися в межах будь – якої системи, так і в МВС зокрема.

Вчиненню корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень сприяють наступні фактори:

– безконтрольність з боку керівництва;

– розширення дискреційних повноважень;

– перевищення повноважень;

– перешкоджання здійсненню правосуддя;

– встановлення завищених вимог до фізичних та юридичних осіб;

– можливість використання прав фізичних та юридичних осіб залежно від інтересів посадової чи службової особи державного органу;

– вибіркова зміна обсягу прав фізичних та юридичних осіб;

– надмірна свобода підзаконного нормотворення;

– незрозумілі лінгвістичні формулювання;

– наявність прогалин у правовому регулюванні;

– наявність правових колізій;

– наявність декларативних положень;

– відсутність та неповнота адміністративних процедур;

– відсутність конкурсних (аукціонних) процедур;

– хибні цілі та пріоритети;

– порушення балансу інтересів;

– ухилення від установленої процедури;

– посадова особа приймає різні рішення відносно різних осіб в однакових ситуаціях;

– незвично довгі або короткі строки розгляду питання в типових ситуаціях;

– відсутність реакції на повідомлення про порушення;

– наявність осіб, які готові допомогти вирішити проблемне питання швидко, але за додаткову винагороду;

– пропонування посадовим особам сплатити якісь додаткові послуги, які прямо не пов’язані з встановленою процедурою;

– не рідке використання процедур, передбачених законодавством як виняток;

– вибіркове відношення до дій фізичних та юридичних осіб;

– незвичні, нехарактерні непублічні рішення без належного обґрунтування;

– невідповідність змісту (обставин викладених у) документу фактичним обставинам події;

– виникнення конфлікту інтересів;

– стиль життя посадовця не відповідає його доходам;

– незважаючи на негативні висновки інших установ, в терміновому порядку приймається сумнівне рішення та інші.