DSC_0004 DSC_0018 DSC_01001 DSC_0010 DSC_0451 DSC_0530 DSC_0123

Головний вхід

Головний корпус госпіталю

Стоматологічний кабінет 

Зал ЛФК

                                                                         Рентген

Координаційний центр

(044)483 16 92

Реєстратура

(044)483 21 54

 

Як ідентифікувати корупційне правопорушення?

Характерні ознаки корупційних діянь:

наявність у державного службовця, посадової та службової особи системи МВС чи близьких осіб не задекларованого:

– нерухомого майна (квартири, земельної ділянки, об’єктів незавершеного будівництва тощо);

– цінного рухомого майна (транспортні засоби);

– цінних паперів;

– інших корпоративних прав;

– юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї;

– нематеріальні активи;

– доходи, у тому числі подарунки;

– грошові активи;

– фінансові зобов’язання;

– видатки та правочини посадовця;

– посади чи роботи за сумісництвом посадовця;

– членство посадовця в об’єднаннях (організаціях) та входження до їх органів);

наявність у посадовця задекларованого майна або іншого об’єкта декларування, що має вартість, і можуть відрізнятися від достовірних на суму понад 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб;

встановлення невідповідності рівня життя посадовця задекларованим ним майну і доходам зі способом життя (постійне придбання предметів розкоші, ювелірних прикрас, коштовного одягу, взуття, товарів повсякденного попиту, проведення відпусток за кордоном на дорогих і престижних курортах, в дорогих туристичних поїздках);

вимагання, прохання, одержання посадовцем безпосередньо або через інших осіб для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб подарунку:

1) у зв’язку із здійсненням такими особами діяльності, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

2) якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи, подарунків, які не відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, а також подарунків, вартість яких перевищує розмір один прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на день прийняття подарунка, одноразово, а також подарунків, сукупна вартість яких, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, перевищує розмір двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки, без подальшого письмового повідомлення про цей факт не пізніше одного робочого дня свого безпосереднього керівника або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації;

займання посадовцем іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України;

входження посадовцем до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України;

наявність у посадовця у прямому підпорядкуванні близьких йому осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким йому особам.

Можливі поведінкові ознаки корупційних діянь:

– ведення постійних телефонних розмов з питань, не пов’язаних з прямим виконанням посадових обов’язків, часте використання специфічних виразів;

– прагнення приховати від оточуючих зміст телефонних розмов (розмова пошепки, вихід з мобільним телефоном в коридор або на вулицю, використання виразів «це не телефонна розмова», «як домовилися» тощо);

– постійне звернення до інших посадових осіб і в різні управління (відділи) та інстанції з клопотаннями про вирішення особистих і службових питань інших осіб;

– систематичний прийом відвідувачів з особистих питань, хоча такий прийом не входить в коло посадових обовʼязків, прийняття від них дрібних подарунків;

– регулярне призначення будь-кому особистих зустрічей за межами службового кабінету, в метро, на вулиці, в кафе тощо;

– відмова від призначення на іншу, навіть вищу посаду, але не пов’язану з розподілом фінансових і матеріальних коштів, вирішенням кадрових питань тощо).

До інших ознак можна віднести:

– прямі скарги, що надходять в різні органи та інстанції на прийняття пропозиції, обіцянки, а також прохання, вимагання та отримання, вимагання та отримання посадовою, службовою особою, працівником системи МВС неправомірної вигоди, зловживання посадовими повноваженнями;

– анонімні письмові і телефонні повідомлення (в тому числі за «телефонами довіри») про прохання, вимагання та отримання посадовою та службовою особою неправомірної вигоди;

– наявність в середовищі посадової особи постійних розмов і циркулюючих чуток про прохання, вимагання та отримання посадовою та службовою особою неправомірної вигоди тощо.

Кожна з перелічених ознак, взята окремо, носить лише імовірнісний, непрямий характер і не завжди може окремо слугувати підставою для звинувачення посадової, службової особи, працівника системи МВС в корупції. Про ймовірність корумпованості можна говорити тільки в тому випадку, якщо одночасно до такої посадової особи застосовні не менше половини з перерахованих ознак. Причому, їх дія повинна носити стійкий, повторюваний, протягом тривалого (наприклад, протягом року) часу характер.