DSC_0004 DSC_0018 DSC_01001 DSC_0010 DSC_0451 DSC_0530 DSC_0123

Головний вхід

Головний корпус госпіталю

Стоматологічний кабінет 

Зал ЛФК

                                                                         Рентген

Координаційний центр

(044)483 16 92

Реєстратура

(044)483 21 54

 

Опитування

Шановний відвідувачу!

     ДУ «ТМО МВС України по м.Києву» проводить оцінку корупційних ризиків у своїй діяльності.

Корупційний ризик – це ймовірність того, що відбудеться подія корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, яка негативно вплине на досягнення ТМО визначених цілей та завдань.

Ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків проводиться шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища ТМО на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності ТМО.

Внутрішнє середовище – це існуючі в ТМО організаційно-управлінські процеси, які спрямовані на забезпечення реалізації ним законодавчо закріплених функцій та завдань

Зовнішнє середовище – це ряд чинників навколишнього середовища (законодавчі, інші нормативно-правові акти, крім актів, прийнятих безпосередньо органом влади, природні явища тощо), що впливають на здійснення ТМО повноважень, тоді як ТМО не має прямого впливу на ці чинники.

Чинники корупційного ризику – це умови та причини, що можуть заохочувати (стимулювати), викликати або дозволяти скоєння посадовою особою при виконанні нею службових чи посадових обов’язків діянь, які можуть призвести до вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Нормативно-правові акти, які регулюють діяльність ТМО, аналізуються на предмет виявлення норм щодо здійснення ТМО дискреційних повноважень і норм, що сприяють вчиненню корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (нечітко сформульовані дефініції та мовні конструкції, правові колізії тощо).

Ідентифікація корупційних ризиків в організаційно-управлінській діяльності ТМО передбачає вивчення та аналіз таких складових:

організаційна структура;

система внутрішнього контролю;

управління персоналом;

проведення процедур закупівель;

надання медичних послуг;

реалізації контрольно-наглядових функцій;

дотримання вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом України "Про запобігання корупції";

інших питань, що випливають з діяльності органу влади.

У зв’язку з цим просимо заповнити наведені нижче форми, у яких надати інформацію про можливі чинники корупційних ризиків:

для нормативно-правових актів, що регулюють діяльність ТМО

Назва, дата та номер нормативно-правового акта, який місить чинник корупційного ризику

Опис положення, яке може бути чинником корупційного ризику

Можливі шляхи усунення чинника корупційного ризику

 

 

 

для організаційно-управлінській діяльності ТМО

Назва складової   організаційно-управлінської діяльності

Етап складової

Опис чинника корупційного ризику

Можливі шляхи усунення чинника корупційного ризику

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Заповнені з пропозиціями форми, а також іншу інформацію, пов’язану з проведенням оцінки корупційних ризиків у діяльності ТМО, прохання надсилати на електронну адресу:   з приміткою «Оцінка корупційних ризиків».

Будемо вдячні за надану Вами інформацію до 20 грудня.